Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 mei 2019, over Pleegzorg/Gezinshuizen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-635 Reactie op verzoek commissie over de uitzending van DeMonitor.nl d.d. 2 februari 2019 inzake Pleegouders: ‘Problematiek van kinderen in pleegzorg is zwaarder geworden’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

32793-350 Motie van het lid Voordewind c.s. over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

35000-XVI-82 Motie van het lid Westerveld over financiële belemmeringen voor het pleegouderschap

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34880-9 Motie van de leden Voordewind en Peters over gezinshuizen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVI-41 Motie van de leden Raemakers en Dijksma over de werving van nieuwe pleegouders

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de evaluatie van de Jeugdwet

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over zelfdoding in de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Pleegzorg/Gezinshuizen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45