Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-664)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-664 Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (herdruk)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31288-607 Motie van het lid Van Meenen over waarborgen van de toegankelijkheid

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-614 Motie van de leden Tielen en Van der Molen over criteria voor de numerus fixus

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-80 Motie van het lid Kuik c.s. over nadere vooropleidingseisen aan mbo'ers

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

34550-VIII-116 Motie van de leden Bruins en Asante over goede en laagdrempelige psychische hulpverlening op iedere instelling

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31288-478 Motie van de leden Mohandis en Rog over het bindend studieadvies begrenzen tot het eerste jaar van de bachelor

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Prestatieafspraken hoger onderwijs (AO d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 23:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 17/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05