Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2019, over Discriminatie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede ondertekenaar
  C.J.M. Roovers, griffier
 • Mede ondertekenaar
  O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30950-161 Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Voortgangsbrief Discriminatie

Indiener F.M.J. Hendrickx, griffier

Motie

35000-VI-68 Motie van het lid Van der Staaij over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34650-11 Gewijzigde motie van Jasper van Dijk c.s. over de term "seksuele gerichtheid" in de Algemene wet gelijke behandeling (t.v.v. 34650-10)

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

30420-273 Motie van de leden Van den Hul en Sjoerdsma over een actieplan Aanpak geweld tegen lhbti's

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

30950-131 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over een overzicht van de invulling van de ADV's door de gemeenten

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Discriminatie (AO d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van dinsdag 4 en woensdag 5 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:30

VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 05/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Discriminatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00