Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 februari 2019, over geneesmiddelenbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29477-532 Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Motie

29477-503 Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over het optimaliseren van gepast gebruik van dure geneesmiddelen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

29477-500 Motie van de leden Ellemeet en Sazias over consulteren van de arts bij twijfel over het voorgeschreven medicijn

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

29477-488 Motie van het lid Van den Berg over commitment aan de onafhankelijkheid en het advies van het Zorginstituut

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Verkenning medicinale cannabis (29477-483)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 26/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Geneesmiddelenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05