Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 november 2018, over behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en oprichting cybersecurity kenniscentrum

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier
  • Mede ondertekenaar
    F. van Oosten, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-2706 Fiche: Verordening ter voorkoming van de verspreiding van online terroristische inhoud

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

tegengaan terroristische online content en oprichting cybersecurity kenniscentrum

Technische briefing
Tijd activiteit: 12:00

tegengaan terroristische online content en oprichting cybersecurity kenniscentrum

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30