Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 oktober 2015, over Dutch Good Growth Fund

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier
  • Mede ondertekenaar
    R.A. Vermeij, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33625-180 Mid-term Review Dutch Good Growth Fund

Indiener E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHaOs - toezending evaluatie DGGF

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Dutch Good Growth Fund

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15