Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2014, over onderwijs en digitalisering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32034-3 Moderne leermiddelen

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Aansluitend aan de stemmingen)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Onderwijs en digitalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden: aanvang middagvergadering

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40