Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2013, over het Unicef-rapport over de situatie van kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Recourt, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-294 Beleidsreactie op het UNICEF rapport over kinderrechten op de Nederlandse Cariben

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:01

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45