Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2013, over het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Recourt, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33400-IV-34 Reactie op de toezegging om de Tweede Kamer te informeren indien er berichten zijn van ambtenaren in Nederlandse dienst op Sint Maarten die wijzen op corruptie e.d.

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie

Verzoek om brief van de minister van BZK te ontvangen over melding(en) van corruptie en financieel wanbeleid op Sint Maarten in ambtsberichten door Nederlandse ambtenaren

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15