Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister voor Immigratie en Asiel (herdruk)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31568-95 Vreemdelingenbeleid in Caribisch Nederland

Indiener G.B.M. Leers, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Activiteiten

BES aangelegenheden met de minister voor Immigratie en Asiel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00