Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2012, inzake diverse onderwerpen op het gebied van Koninkrijksrelaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33000-IV-50 Besluitenlijst van de Koninkrijksconferentie 2011

Indiener J.W.E. Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Diverse onderwerpen op het gebied van Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00