Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 november 2011, inzake diverse BES-aangelegenheden (voortzetting/tweede termijn algemeen overleg van 7 september 2011)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    H.J.M.M. de Gier, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33000-IV-18 Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 7 september 2011 m.b.t. Caribisch Nederland en werkbezoek Caribisch Nederland

Indiener J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden (van de stand van werkzaamheden afgevoerde zaken)

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00