Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 juni 2011, over de Financiële verantwoording EU-middelen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H.P.J. van Gerven, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
 • Mede ondertekenaar
  E.A.J. Groen, griffier
 • Mede ondertekenaar
  G. Verburg, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
 • Mede ondertekenaar
  I. Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32437-10 Stand van Zaken Financieel Reglement van de EU

Indiener J.C. de Jager, minister van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Financiële verantwoording over EU-middelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00