Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 april 2011, inzake Verbetering verantwoording en begroting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.J. van Gerven, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
  • Mede ondertekenaar
    E.A.J. Groen, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31865-30 Reactie op de brief inzake verantwoord begroten

Indiener J.C. de Jager, minister van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief aan de minister van Financiën over kabinetsvoorstel bepaalde begrotingsstukken alleen via internet aan te bieden – Kamerstuk 31 865, nr. 26 inzake Verantwoord begroten

Indiener E.A.J. Groen, griffier

Activiteiten

Verbetering verantwoording en begroting

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00