Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 april 2011, inzake verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.J. van Gerven, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
  • Mede ondertekenaar
    I. Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    E.A.J. Groen, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30850-38 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak

Indiener J.C. de Jager, minister van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - nadere zienswijze en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt's) (2010Z07571)

Indiener E.A.J. Groen, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00