Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2010 inzake Nederlandse reisdocumenten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.I.I. van Beek, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25764-43 Nederlandse reisdocumenten

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Nederlandse reisdocumenten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30