Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 september 2010, inzake de aanpak risicojongeren

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
 • Mede ondertekenaar
  W.I.I. van Beek, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  K. Arib, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
 • Mede ondertekenaar
  Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek geen acties te ondernemen mbt de aanpak door gemeenten van Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren en de inzet van de middelen van WWI

Indiener E. van Middelkoop, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Brief regering

31268-36 Aanpak risicojongeren

Indiener E. van Middelkoop, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanpak risicojongeren

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30