Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2010 inzake Programatische Aanpak Stikstof

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.F. Snijder-Hazelhoff, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    G.P.J. Koopmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Dortmans, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

30654-92 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 december 2010, inzake Programatische Aanpak Stikstof

Indiener B. van der Ham, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Brief regering

30654-84 Voorlopig Programma Stikstof

Indiener G. Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Minister van LNV verzoeken pm stand van zaken voorlopig PAS

Indiener M. Peen, adjunct-griffier

Brief commissie

Procedurevoorstellen inzake het PAS

Indiener M. Peen, adjunct-griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Programmatische Aanpak Stikstof

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Vervolg AO Programmatische Aanpak Stikstof van 7 oktober 2010

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:30