Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2010, inzake MIRT

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
 • Mede ondertekenaar
  F.H.H. Weekers, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
 • Mede ondertekenaar
  G.P.J. Koopmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • Mede ondertekenaar
  J.J. Atsma, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Mede ondertekenaar
  I.B. Sneep, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32123-A-113 Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

MIRT

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30