Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2010, over Vernieuwing Rijksdienst

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. de Krom, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    P.T.M. van Doorn, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31490-43 Vijfde en zesde voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Rijksdienst

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Vernieuwing rijksdienst

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30