Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2010, inzake het onderzoek seksueel misbruik katholieke instellingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    P.M.M. Heijnen, voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32123-VI-91 Seksueel misbruik van minderjarigen (toezegging mondeling vragenuur van 23 maart 2010)

Indiener A. Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin

Brief commissie aan bewindspersoon

Onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen binnen katholieke instellingen

Indiener K. Arib, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen binnen katholieke instellingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00