Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 mei 2010, inzake ICT bij de overheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, griffier
  • Mede ondertekenaar
    A.J. Timmer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-148 Nadere informatie n.a.v. het AO van 8 okt. 2009 inzake grote ICT-projecten

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Extra-procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

ICT bij de overheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden.

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15