Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 februari 2010, inzake de de huurtoeslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32123-XVIII-62 Jaarverslag 2008 Wet op de huurtoeslag en informatie n.a.v. twee toezeggingen bij de begrotingsbehandeling WWI

Indiener E.E. van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Huurtoeslag

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45