Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, over Gemeenschappelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
 • Mede ondertekenaar
  W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
 • Mede ondertekenaar
  G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27859-32 Voortgangsrapportage Kwaliteit GBA januari 2010

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15