Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 december 2009, inzake de overeenkomst tussen EU en VS over het TFTP

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

23490-593 Stand van zaken overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de uitwisseling van banktransactiegegevens

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Brief commissie aan bewindspersoon

Stand van zaken over het akkoord tussen de EU en de VS over de uitwisseling van banktransactiegegevens

Indiener N. Azough, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00