Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 december 2009, over toeslagen en declaraties van de politietop

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

29628-175 Lijst van vragen en antwoorden van de commissie voor BZK in aanloop naar het AO toelagen en declaraties van de politietop op 16 december 2009

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Toelagen en declaraties van de politietop

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30