Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 februari 2010, inzake de Elfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier
  • Mede ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29754-172 Elfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Elfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00