Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg gehouden op 18 februari 2010 inzake reclassering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29270-32 Invoering van het nieuwe reclasseringstoezicht

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Brief commissie aan bewindspersoon

Reclasseringstoezicht

Indiener K. van Velzen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Reclassering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45