Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 december 2009, inzake Grensoverschrijdende Samenwerking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32123-VII-52 Task Force Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS)

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Grensoverschrijdende samenwerking

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00