Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2010, inzake bouwregelgeving en brandveiligheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26956-67 Rapport Fatale woningbranden 2008

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Bouwregelgeving en brandveiligheid.

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15