Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake C2000

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25124-59 Communicatieproblemen bij grootschalig optreden

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Communicatiesysteem C-2000

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Extra-procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Communicatiesysteem C2000

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00