Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 december 2009, inzake klokkenluiders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Concrete uitwerkingsvoorstellen klokkenluiders

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

28844-37 Voortgangsbrief klokkenluidersdossier

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Klokkenluiders

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45