Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 juni 2009, over de Kabinetsreactie op het rapport “Uitgebuit en in de bak!”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28638-41 Kabinetsreactie op het rapport “Uitgebuit en in de bak!” van Bonded Labour in the Netherlands (BlinN) van januari 2009 en op het advies “De mens beschermd en de handel bestreden” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken van 12 februari 2009

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op rapport "Uitgebuit en in de bak" van BlinN

Indiener N. Azough, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek lid Azough om een reactie van de staatssecretaris Justitie op het rapport 'Uitgebuit en in de bak!'van BlinN

Indiener N. Azough, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00