Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2009, inzake verbetering verantwoording en begroting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch.B. Aptroot, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
  • Mede ondertekenaar
    E.A.J. Groen, griffier
  • Mede ondertekenaar
    S.A. Blok, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

31865-7 Lijst van vragen en antwoorden over het Kader financieel beheer subsidies

Indiener Ch.B. Aptroot, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Aanbiedingsbrief

Aanbieding feitelijke vragen aan de minister van Financiën over zijn brief over een kader financieel beheer rijkssubsidies (kamerstuk 31865-5)

Indiener W.J. Bos, minister van Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het kader financieel beheer rijkssubsidies

Indiener Ch.B. Aptroot, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Brief regering

31865-5 Kader financieel beheer rijkssubsidies

Indiener W.J. Bos, minister van Financiën

Activiteiten

Aanvang vergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Brief regering Kader financieel beheer rijkssubsidies (318665)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Ministerie van Financiën - Kader financieel beheer subsidies

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:45

Verbetering verantwoording en begroting

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15