Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2009, over welstandstoezicht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31535-4 Uitwerkingsbrief Een Cultuur van Ontwerpen

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedure en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Welstandstoezicht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15