Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over o.a. het onderzoek naar rekwireerbeleid en opleggen van taakstraffen bij ernstige gewelds en zedenmisdrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier