Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31700-VI-6 Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Vervolg - Toepassing art. 1F van het Vluchtelingenverdrag

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30