Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 januari 2010, over de reacties op rapporten inzake vreemdelingenbewaring van Amnesty International en van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Afschrift van de brief aan Amnesty International over vreemdelingenbewaring

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Brief regering

19637-1222 Reacties op rapporten inzake vreemdelingenbewaring van Amnesty International en van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingendetentie (19637, nr. 1222)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingenbewaring

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00