Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over o.a. het WODC-evaluatieraport 'De CEAS aan het werk'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31700-VI-5 WODC-evaluatieraport 'De CEAS aan het werk'

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Jaarverslag Toegangscommissie Evaluatie Afgedane Strafzaken 2007

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30