Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg over begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
CDA 41 Voor
PvdA 33 Voor
SP 25 Voor
VVD 21 Voor
PVV 9 Voor
GroenLinks 7 Voor
ChristenUnie 6 Voor
D66 3 Voor
PvdD 2 Voor
SGP 2 Voor
Verdonk 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

31700-XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

Indiener C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

31700-XVIII-7 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

Indiener W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen

Indiener W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Voorstel van wet

31700-XVIII-1 Voorstel van wet

Indiener C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Memorie van toelichting

31700-XVIII-2 Memorie van toelichting

Indiener C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Begrotingsonderzoek (WWI)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Begroting Wonen, Wijken en Integratie (hoofdstuk XVIII) (1e TK)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Begroting Wonen, Wijken en Integratie (hoofdstuk XVIII) (antw eerste termijn + re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:30