Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg over het onderdeel Politie van de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
CDA 41 Voor
PvdA 33 Voor
SP 25 Voor
VVD 21 Voor
PVV 9 Voor
GroenLinks 7 Voor
ChristenUnie 6 Voor
D66 3 Voor
PvdD 2 Voor
SGP 2 Voor
Verdonk 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

31700-VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een wetgevingsoverleg

31700-VII-42 Verslag van een wetgevingsoverleg over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

31700-VII-9 Nota van wijziging

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

31700-VII-8 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

31700-VII-2 Memorie van toelichting

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

31700-VII-1 Voorstel van wet

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Begrotingsstaat BZK (VII) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Wetgevingsoverleg Binnenlands Bestuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Politie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII) (1e TK)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII) (dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30