Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over o.a. het rapport Evaluatie van het Besluit Biotechnologie bij Dieren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.E. Smeets, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    J.M.G. Schreijer-Pierik, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    G.P.J. Koopmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27428-67 Rapport 'Evaluatie van het Besluit Biotechnologie bij Dieren'

Indiener G. Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Dierproeven

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30