Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over o.a. nota "Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31415-1 Nota "Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief"

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

DNA-onderzoek in strafzaken

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15