Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over de visie Betere Dienstverlening Overheid en het actieprogramma Dienstverlening en e-Overheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29362-137 Visie Betere Dienstverlening Overheid en het actieprogramma Dienstverlening en e-Overheid

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

lastendruk publieke sector

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

E-overheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00