Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over o.a. de voortgangsrapportage fase 1 en verzoek instemming met fase 2 p-direkt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30146-21 Voortgangsrapportage fase 1 en verzoek instemming met fase 2 p-direkt

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

ICT-projecten Rijksoverheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00