Brieven regering

Zoekresultaten (3.072)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB)

Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB). Periodiek Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet zich samen met het ministerie van Defensie in voor een hoogwaardige Nederlandse defensie- en veiligheid...

2024D21441

Brieven regering

Nazending beslisnota's bij Kamerbrief Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603)

Nazending beslisnota's bij Kamerbrief Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603). Nazending Hierbij zend ik u de beslisnota behorende bij de brief van 21 mei jl...

2024D21379

Brieven regering

Mitigerende maatregelen restrisico sluiting Groningenveld

Mitigerende maatregelen restrisico sluiting Groningenveld. Mitigerende Op 29 mei 1959 vond de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas in de grond bij Kolham in Groningen. In de jaren die volgden bleek zich onder Groningen het grootste gasveld...

2024D20994

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over inzage in het vertrouwelijke rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” van de externe adviseurs Hans Wijers en Frans Blom

Reactie op verzoek commissie over inzage in het vertrouwelijke rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” van de externe adviseurs Hans Wijers en Frans Blom. Verzoek Op 22 mei jl. heeft de vaste commissie voor Economische...

2024D20690

Brieven regering

Onderzoek regionale groen gaspotentie

Onderzoek regionale groen gaspotentie. hier CO2 ketenemissiereductie, niet alleen CO2 besparing als gevolg van aardgasvervanging (waar bijvoorbeeld PBL mee rekent in de Klimaat- en Energieverkenning). Voorlichtingsbijeenkomsten over beleids- en marktontwikkelingen t.a.v. groen gas voor provincies, gemeenten...

2024D20433

Brieven regering

Verkenning belastingheffing op Shell en ExxonMobil

Verkenning belastingheffing op Shell en ExxonMobil. verder dan alleen schadeafhandeling en de versterkingsopgave. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er structurele problemen zijn op sociaal en economisch vlak in de regio als gevolg van de decennialange gaswinning...

2024D20269

Brieven regering

ROB-advies 'Koersen op klimaatneutraal'

ROB-advies 'Koersen op klimaatneutraal'. 32813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1391 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2024 Gemeenten, provincies en waterschappen leveren...

2024D20122

Brieven regering

Toets Investeringsplannen netbeheerders elektriciteit en gas

Toets Investeringsplannen netbeheerders elektriciteit en gas. 29023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 514 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2024 Met...

2024D20047

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2024, over het bericht ‘Lekkage bij tankenpark NAM in Farmsum: water met giftige stof in kanaal terechtgekomen’

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2024, over het bericht ‘Lekkage bij tankenpark NAM in Farmsum: water met giftige stof in kanaal terechtgekomen’. 32849 Mijnbouw...

2024D20215

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken (Kamerstuk 32813-1381)

Reactie op de motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken (Kamerstuk 32813-1381). 32813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1389 Brief van...

2024D20032

Brieven regering

De inzet van het energie-innovatie instrumentarium in 2023 en de komende jaren

De inzet van het energie-innovatie instrumentarium in 2023 en de komende jaren. De  Onderzoek van het Internationaal Energieagentschap (IEA) laat zien dat om in 2050 klimaatneutraal te zijn, circa één derde van de CO2-reductie in 2050...

2024D20054

Brieven regering

Geannoteerde Agenda formele Energieraad van 30 mei 2024

Geannoteerde Agenda formele Energieraad van 30 mei 2024. Geannoteerde Bijgevoegd vindt u de Geannoteerde Agenda voor de formele Energieraad van 30 mei a.s. R.A.A. Jetten Minister voor Klimaat en Energie Geannoteerde Agenda formele Energieraad 30 mei Op...

2024D20079

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden. Bevestiging De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft mij verzocht om toestemming te verlenen aan ambtenaren om een technische briefing te verzorgen...

2024D20126

Brieven regering

Aanpak voor het verbeteren van de uitvoering van de wettelijke taak van de Universele Postdienst

Aanpak voor het verbeteren van de uitvoering van de wettelijke taak van de Universele Postdienst. 29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector Nr. 186 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de...

2024D19863

Brieven regering

Fiche: Mededeling biotechnologie en biofabricage

Fiche: Mededeling biotechnologie en biofabricage. de oprichting van een EU Biotech Hub, een operationeel instrument voor biotechnologie bedrijven om eenvoudiger door het regelgevingskader te navigeren en steun voor opschaling te identificeren. De Commissie zal hiervoor gebruik...

2024D19897