Brieven regering

Zoekresultaten (964)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brieven regering

Reactie op rappel van openstaande en deels voldane toezeggingen op het terrein van Koninkrijksrelaties

Reactie op rappel van openstaande en deels voldane toezeggingen op het terrein van Koninkrijksrelaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor...

2024D19202

Brieven regering

Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024

Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 Nr. 113 BRIEF...

2024D19332

Brieven regering

Eindrapport beleidsdoorlichting artikel 5 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties (schuldsanering/lopende inschrijving/leningen)

Eindrapport beleidsdoorlichting artikel 5 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties (schuldsanering/lopende inschrijving/leningen). . Via een klankbordgroep zijn de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het College financieel toezicht (Cft en CAft) betrokken geweest bij de uitvoering...

2024D19142

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het LGO-Forum van de Europese Commissie

Reactie op verzoek commissie over het LGO-Forum van de Europese Commissie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3936 BRIEF VAN DE...

2024D18264

Brieven regering

Derde periodiek wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland

Derde periodiek wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS...

2024D17306

Brieven regering

Werkbezoek Aruba, Curaçao en Sint Maarten, van 19 tot en met 26 maart 2024

Werkbezoek Aruba, Curaçao en Sint Maarten, van 19 tot en met 26 maart 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor...

2024D16185

Brieven regering

Voorjaarsnota 2024 en onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland

Voorjaarsnota 2024 en onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 IV Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 (wijziging...

2024D15829

Brieven regering

Overzicht van de fondsen die zijn toegekend aan Caribisch Nederland, de stand van zaken van de openbare dienstverplichting voor luchtverkeer voor de bovenwindse eilanden en de inspectierapporten van de Inspectie voor de Gezondheid ten aanzien van het ‘Queen Beatrix Medical Center Sint Eustatius’

Overzicht van de fondsen die zijn toegekend aan Caribisch Nederland, de stand van zaken van de openbare dienstverplichting voor luchtverkeer voor de bovenwindse eilanden en de inspectierapporten van de Inspectie voor de Gezondheid ten aanzien van...

2024D13917

Brieven regering

Stand van zaken diverse dossiers Caribisch Nederland

Stand van zaken diverse dossiers Caribisch Nederland. kan gesteld worden dat comply or explain een zeer nuttig Haags instrument is gebleken. Concreet is de toepassing van het principe zichtbaar in bijvoorbeeld: • Het vertalen van de...

2024D12409

Brieven regering

Overzicht en planning van brieven dossier Koninkrijksrelaties in 2024

Overzicht en planning van brieven dossier Koninkrijksrelaties in 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 50...

2024D09298

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een olielek en aanlanding op Bonaire

Reactie op verzoek commissie over een olielek en aanlanding op Bonaire. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 576 Natuurbeleid Nr. 369 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2024D08848

Brieven regering

Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden

Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 284 Slavernijverleden Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN...

2024D05828

Brieven regering

Verdrag tot oprichting van het Caribische Noodhulp Management Agentschap; St. Johns, 2 juli 2008

Verdrag tot oprichting van het Caribische Noodhulp Management Agentschap; St. Johns, 2 juli 2008. , alleen gelden voor Sint Maarten. Nederland, Aruba en Curaçao wensen geen lid te worden van CDEMA. Het MoU dat het Koninkrijk...

2024D07501

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV...

2024D05164

Brieven regering

Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Q4 2023

Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Q4 2023. een eenvoudiger belastingstelsel met hogere opbrengsten en meer nadruk op indirecte belastingen, waarvan ook het IMF en het College Aruba financieel toezicht (CAft) het belang hebben benadrukt...

2024D04191