Brieven regering

Zoekresultaten (912)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brieven regering

Voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland

Voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland. Brief voortgang Taskforce Knelpunten CN Datum 25 september 2023 Betreft Brief voortgang Taskforce Knelpunten CN Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Postbus 20011 2500 EA Den Haag...

2023D38664

Brieven regering

Adviezen van het Cft inzake ENNIA

Adviezen van het Cft inzake ENNIA. die normaliter niet openbaar wordt gemaakt, deel ik deze correspondentie bij uitzondering, in afstemming met Curaçao en het Cft, met uw Kamer. Volledigheidshalve wil ik benadrukken dat er geen direct...

2023D36234

Brieven regering

Toestemming deelname aan een technische briefing over Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen) (Kamerstuk 36401)

Toestemming deelname aan een technische briefing over Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen) (Kamerstuk 36401). 2023D36201 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D36201

Brieven regering

Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International (Kamerstuk 36200-IV-76)

Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International (Kamerstuk 36200-IV-76). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 IV Vaststelling...

2023D35116

Brieven regering

Kabinetsreactie IPKO juni 2023

Kabinetsreactie IPKO juni 2023. , vindt het kabinet het belangrijk dat het nationaal Slavernijmuseum een Koninkrijksbreed museum zal worden, dat het verhaal van het hele koninkrijk vertelt en ook met mensen en organisaties in het hele...

2023D35112

Brieven regering

Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 februari 2023 tot en met 30 juni 2023

Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 februari 2023 tot en met 30 juni 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds...

2023D34984

Brieven regering

Aanbod herfinanciering covidleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Aanbod herfinanciering covidleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Aruba is het voor Nederland van belang dat er financieel toezicht is via een Rijkswet. Hierover is op dit moment nog geen bestuurlijk akkoord bereikt. Daarom bieden...

2023D34267

Brieven regering

Stand van zaken bij de herfinanciering van de covid-leningen

Stand van zaken bij de herfinanciering van de covid-leningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 91...

2023D33030

Brieven regering

Afschrift van brief aan de minister-president van Sint Maarten inzake het aanbod voor herfinanciering van coronaleningen

Afschrift van brief aan de minister-president van Sint Maarten inzake het aanbod voor herfinanciering van coronaleningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 527 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2023D33072

Brieven regering

Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2023

Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 90 BRIEF VAN...

2023D32545

Brieven regering

Ontwikkelingen burgerservicenummer

Ontwikkelingen burgerservicenummer. het voorstel, als onderdeel van het verzamelwetsvoorstel gegevensbescherming dat aanhangig is, om het tweede lid van artikel 46 van de UAVG te schrappen, om zo duidelijk te maken dat regels over BSN-gebruik een specifieke...

2023D32136

Brieven regering

Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten derde kwartaal 2023

Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten derde kwartaal 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 526 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter...

2023D32076

Brieven regering

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake lening aan Sint Maarten voor investeringen uit B2023 via lopende inschrijving

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake lening aan Sint Maarten voor investeringen uit B2023 via lopende inschrijving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)...

2023D28260

Brieven regering

Toepassing van het principe comply or explain

Toepassing van het principe comply or explain. een interdepartementaal wetgevingsoverzicht met de meest prioritaire (kader)wetgeving waarmee de departementen aan de slag gaan of waarvan het (parlementaire) traject inmiddels loopt. Er moet namelijk geïnvesteerd worden in nieuwe...

2023D28258

Brieven regering

Elfde voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

Elfde voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 84 BRIEF...

2023D28228