Brieven regering

Zoekresultaten (4.815)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brieven regering

Stand van zaken Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Stand van zaken Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Stand van zaken Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme Datum 29 september 2023 Betreft Stand van zaken Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties www.rijksoverheid.nl...

2023D39847

Brieven regering

Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn

Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn. Verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het...

2023D39264

Brieven regering

Opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult

Opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult. Opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult Datum 27 september 2023 Betreft Opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis...

2023D39160

Brieven regering

Regio Deal North Sea Port District ‘Op de grens van kracht & kwetsbaarheid’

Regio Deal North Sea Port District ‘Op de grens van kracht & kwetsbaarheid’. 29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid Nr. 115 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter...

2023D38869

Brieven regering

Verzamelbrief over huurbeleid

Verzamelbrief over huurbeleid. Verzamelbrief actualiteit huurbeleid, september 2023: verwachte huurprijsstijgingen 2024, huurprijzen en energielabel, correctie kamerbrief 12 juli 2023: asiel aantal. Datum 26 september 2023 Betreft Verzamelbrief actualiteit huurbeleid, september 2023: verwachte huurprijsstijgingen 2024, huurprijzen en...

2023D39034

Brieven regering

Stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen Datum 25 september 2023 Betreft Stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten-...

2023D38841

Brieven regering

Afschrift koninklijk besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer

Afschrift koninklijk besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer. 35 165 Verkiezingen Nr. 60 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september...

2023D38650

Brieven regering

Verduurzaming kwetsbare dorpen en wijken

Verduurzaming kwetsbare dorpen en wijken. 32 847 Integrale visie op de woningmarkt 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1098 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D38437

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 20 september 2023, over marginale druk bij eenverdieners

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 20 september 2023, over marginale druk bij eenverdieners. 36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 5 Brief...

2023D37999

Brieven regering

Werkprogramma 2024 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Werkprogramma 2024 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 802 Toepassing van de Wet open overheid Nr. 76 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de...

2023D37519

Brieven regering

Septembercirculaires 2023 gemeentefonds en provinciefonds

Septembercirculaires 2023 gemeentefonds en provinciefonds. 36 410 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024 36 410 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 Nr. 4 Brief...

2023D37957

Brieven regering

Uitwerking Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Koopproces

Uitwerking Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Koopproces. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1097 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van...

2023D37480

Brieven regering

Gevolgen niet behandelen Ontwerpbegrotingen 2024 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gevolgen niet behandelen Ontwerpbegrotingen 2024 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gevolgen Op verzoek van uw Kamer bied ik hierbij een overzicht aan van de grootste budgettaire aanpassingen in de Ontwerpbegrotingen 2024 van het ministerie van...

2023D37906

Brieven regering

Inzicht nieuw beleid in de ontwerpbegroting 2024

Inzicht nieuw beleid in de ontwerpbegroting 2024. In vervolg op het verzoek van uw Kamer om een overzicht te sturen van de nieuwe beleidsuitgaven die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting van 2024, bericht ik u dat...

2023D37927

Brieven regering

Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 7: 'Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid' begroting BZK (VII)

Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 7: 'Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid' begroting BZK (VII). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 30 985 Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan...

2023D37271