Brieven regering

Zoekresultaten (5.174)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brieven regering

Woo-verzoek over kabinetsstandpunt inzake lobbyregister

Woo-verzoek over kabinetsstandpunt inzake lobbyregister. Woo-verzoek over kabinetsstandpunt inzake lobbyregister Datum 18 juli 2024 Betreft Woo-verzoek over kabinetsstandpunt inzake lobbyregister Mensen & Middelen, Bestuursondersteuning MM-CIO en Informatiemanagement Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Onze referentie 2024-0000384725...

2024D29218

Brieven regering

Achtste Voortgangsrapportage Wind in de zeilen

Achtste Voortgangsrapportage Wind in de zeilen. 33358 Marinierskazerne Zeeland Nr. 45 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2024 Hierbij bied...

2024D28685

Brieven regering

Verstoringsactie van een Russische offensieve cybercampagne

Verstoringsactie van een Russische offensieve cybercampagne. Verstoringsactie van een Russische offensieve cyberc Middels deze brief informeren wij uw Kamer over een internation verstoringsoperatie die 24 juni jl. heeft plaatsgevonden. Deze b de motie van het lid...

2024D28593

Brieven regering

Afschrift van het antwoord op vragen van de Eerste Kamer over een nieuwe werkwijze van het wetgevingsproces

Afschrift van het antwoord op vragen van de Eerste Kamer over een nieuwe werkwijze van het wetgevingsproces. 2024D27705 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2024 Bijgaand bied ik u...

2024D27705

Brieven regering

CTIVD toezichtsrapporten 77 en 78 over de inzet van journalisten als agent

CTIVD toezichtsrapporten 77 en 78 over de inzet van journalisten als agent. 29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 263 Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie Aan de Voorzitter van...

2024D27640

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Hermans en Bontenbal over zo spoedig mogelijk toelichten wat noodzakelijk is om dreigingen van statelijke actoren tegen onze nationale veiligheid op een adequate manier tegen te gaan (Kamerstuk 30821-212)

Reactie op de motie van de leden Hermans en Bontenbal over zo spoedig mogelijk toelichten wat noodzakelijk is om dreigingen van statelijke actoren tegen onze nationale veiligheid op een adequate manier tegen te gaan (Kamerstuk 30821-212)...

2024D27675

Brieven regering

Adviesrapport Staatscommissie rechtsstaat “De gebroken belofte van de rechtsstaat”

Adviesrapport Staatscommissie rechtsstaat “De gebroken belofte van de rechtsstaat”. 29279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 869 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2024 Hierbij...

2024D27800

Brieven regering

Versterken van democratisch burgerschap

Versterken van democratisch burgerschap. 29279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 866 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2024 Op 13 maart...

2024D27008

Brieven regering

Inwerkingtreding Tijdelijke wet cyberonderzoeken

Inwerkingtreding Tijdelijke wet cyberonderzoeken. , aldus de Commissie, de bezetting van de Commisie en de staf, de huisvesting en de IT omgeving. Huisvesting Inmiddels is er met het Rijksvastgoedbedrijf een haalbaarheidsstudie verricht naar een beoogde lange...

2024D27174

Brieven regering

Openstaande motie en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

Openstaande motie en toezeggingen Wet open overheid (Woo). de meest complexe categorie, namelijk ‘beschikkingen’. Bijlage 1 bevat de indicatieve verdeling van de informatiecategorieën in tranches 2 t/m 4. De verplichting voor de categorieën in tranche 1...

2024D26923

Brieven regering

Voorhang Wijzigingsbesluit Btiv (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015) 2024

Voorhang Wijzigingsbesluit Btiv (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015) 2024. 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1200 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D26784

Brieven regering

Voortgang Kustpact 2024

Voortgang Kustpact 2024. 29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu Nr. 416 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2024 Op...

2024D26761

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de ontwikkelingen in de implementatie van de Omgevingswet na haar inwerkingtreding

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de ontwikkelingen in de implementatie van de Omgevingswet na haar inwerkingtreding. 2024D26756 Aan de Voorzi er van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2024 De leden...

2024D26756

Brieven regering

Aanpak revolverend fonds voor wooncoöperaties

Aanpak revolverend fonds voor wooncoöperaties. 29453 Woningcorporaties Nr. 572 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2024 De afgelopen jaren is...

2024D26580

Brieven regering

Uitwerking oprichting Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Hamsterhuren

Uitwerking oprichting Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Hamsterhuren. het budgetrecht is afgesproken dat de uitvoerder communiceert wanneer het teruggevloeide bedrag aan kopersondersteuningen voldoende is om een nieuwe tranche te openen. Vervolgens licht ik u via een...

2024D26599