Brieven regering

Zoekresultaten (4.364)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brieven regering

Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers

Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2946 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juli 2022 In de afgelopen weken is de doorstroom en opvang van asielzoekers

2022D31910

Brieven regering

Openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde

Openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde. 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 310 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juli 2022 In het debat over sms-berichten op de telefoon van de minister-president op donderdag 19

2022D31677

Brieven regering

Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat De Staat van de Volkshuisvesting van 30 juni 2022

Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat De Staat van de Volkshuisvesting van 30 juni 2022. 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 932 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij stuur ik u de antwoorden

2022D31536

Brieven regering

Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen

Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen. 28 325 Bouwregelgeving 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 239 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli

2022D31470

Brieven regering

Verslagen financieel toezicht 2022

Verslagen financieel toezicht 2022. 35 925 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 Nr. 25 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Hierbij bied ik u het toezichtverslag 2022 aan (bijlage 1). Dit verslag

2022D31433

Brieven regering

Deelneming Staat aan Euro Contrôle Route, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

Deelneming Staat aan Euro Contrôle Route, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. 33 140 Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking voor het European Urban Knowledge Network (EUKN EGTS) Nr. 3 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

2022D31424

Brieven regering

Vervolg wetsvoorstel Met één stem meer keus

Vervolg wetsvoorstel Met één stem meer keus. 35 925 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 Nr. 172 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Tijdens

2022D31429

Brieven regering

Instelling en benoeming adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde n.a.v. van de motie van het lid Segers (Kamerstuk 35788-136)

Instelling en benoeming adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde n.a.v. van de motie van het lid Segers (Kamerstuk 35788-136). Instelling en benoeming adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde Datum 15 juli 2022 Betreft Instelling en benoeming adviescommissie versterken weerbaarheid democratische

2022D31399

Brieven regering

Actualiteiten digitale gegevensstroom inkomenstoets voor woningcorporaties

Actualiteiten digitale gegevensstroom inkomenstoets voor woningcorporaties. 29 453 Woningcorporaties Nr. 552 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Op 5 juli 2021 is uw Kamer geïnformeerd over de start van de pilot Digitale inkomenstoets.

2022D31205

Brieven regering

Voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen

Voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen. 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 160 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Hierbij bied ik u aan het

2022D31215

Brieven regering

Evaluatie na samenvoegen gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot gemeente Dijk en Waard en de gemeenten Landerd en Uden tot gemeente Maashorst

Evaluatie na samenvoegen gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot gemeente Dijk en Waard en de gemeenten Landerd en Uden tot gemeente Maashorst. 35 621 Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk 35 619 Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden Nr. 9 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de

2022D31038

Brieven regering

Voortgang verbeterplan koopproces

Voortgang verbeterplan koopproces. 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 931 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2022 De koopwoningmarkt blijft krap. Terwijl op sommige plekken in Nederland de stijging van de woningprijzen iets minder

2022D30875

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten (Kamerstuk 35925-VII-46)

Reactie op de motie van het lid Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten (Kamerstuk 35925-VII-46). 32 156 Monumentenzorg 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 119 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli

2022D30773

Brieven regering

Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels. welomlijnde beslisruimte bij de toepassing van bepaalde eisen in wetten en regels. Bij dat laatste valt te denken aan beoordelingsruimte bij de vraag of aan een bepaalde eis is voldaan, of aan beleidsruimte doordat sprake is van kan-bepalingen. Volgens het huidige in de Aanwijzingen

2022D30807

Brieven regering

Reactie op de Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36101)

Reactie op de Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36101). waarin beginselen en integriteitsnormen voor bewindspersonen worden opgenomen, aangevuld met toelichtingen en praktische voorbeelden. De wettelijke gedragscode inhoudende

2022D30809

Naar boven