Brieven regering

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel

Brieven regering

Doorgeleiding van een brief van De Nederlandsche Bank (signaleren opbouw risico’s voorafgaand aan de crisis; zienswijze op de recente voorstellen tot aanscherping van het toezichtraamwerk; terugblik verstrekking van de verklaringen van geen bezwaar voor de overname van ABN Amro in 2007 en de door DNB in dat kader verrichte toets)

Doorgeleiding van een brief van De Nederlandsche Bank (signaleren opbouw risico’s voorafgaand aan de crisis; zienswijze op de recente voorstellen tot aanscherping van het toezichtraamwerk; terugblik verstrekking van de verklaringen van geen bezwaar voor de overname...

2009D15003