Brieven regering

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor

Brieven regering

Stand van zaken over het ERTMS traject Amsterdam-Utrecht

Stand van zaken over het ERTMS traject Amsterdam-Utrecht. kst-32404-51 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN...

2011D27903